Dwergvleermuizen

Pipistrellus
Fauna
Zoogdieren

=

Behoud van het huidige areaal

=

Behoud van de huidige populatie

+

Oplossen van tekort aan kwaliteit van het leefgebied. Geen extra oppervlakte leefgebied nodig naast de vooropgestelde extra oppervlaktes Europees te beschermen habitats en leefgebied van andere Europees te beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige milieubeleid.