Polders

BE2500002 - Polders
1866.00ha

De Polders liggen in het noorden van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Het habitatrichtlijngebied overlapt met de vogelrichtlijngebieden Poldercomplex, Krekengebied en Het Zwin.

Typisch voor de Polders zijn het ontbreken van (macro)reliëf, de lage bebouwingsgraad en het landbouwgebruik.

Het vlakke en laaggelegen polderlandschap is typisch voor dit gebied. Die laaggelegen gronden staan onder invloed van brakke tot zoute kweldruk vanuit de zee of kanalen. Vele gronden zijn op de zee gewonnen door kunstmatige drooglegging. De unieke vegetatie zorgt voor een ideaal broed- en overwinteringsgebied voor talrijke vogelsoorten. Waardevolle graslanden, depressies en grachten in het landbouwgebied zorgen voor belangrijke leefgebieden.

Landbouw is in dit poldergebied heel belangrijk: maar liefst 72% van het gebied heeft een landbouwbestemming. Het betreft vooral landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Groene bestemmingen beslaan ongeveer een vierde van het gebied.

Knokke-Heist (8300), Brugge (8000), Damme (8340), Blankenberge (8370), Oostende (8400), Bredene (8450), De Haan (8420), Oudenburg (8460), Jabbeke (8490), Zuienkerke (8377), Sint-Laureins (9980), Assenede (9960)
Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens
Agentschap voor Natuur en Bos