Over Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht opnieuw beschikbaar

Naar aanleiding van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021 werden de praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht tijdelijk offline gehaald. De praktische wegwijzers zijn herwerkt conform de Ministeriële instructie en het bijhorende richtsnoer en zijn nu opnieuw online beschikbaar.

Beleid in Vlaanderen

Hoe wordt Natura 2000 toegepast in Vlaanderen? Hoe worden de gebieden afgebakend? Hoe worden de natuurdoelen vastgelegd en gerealiseerd? En hoe wordt dit alles ten slotte geëvalueerd?