Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Over Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Praktische wegwijzers bij de passende beoordeling

Bij elke vergunningsplichtige activiteit moet nagegaan worden of er een negatieve impact kan zijn op de Europees te beschermen habitats en (leefgebieden van) soorten in een Natura 2000 -gebied. Dit noemen we de passende beoordeling . De wettelijke achtergronden vindt u in omzendbrief OMG/2017/01. Raadpleeg de praktische wegwijzers voor de concrete aanpak bij de verschillende mogelijke effecten.

Beleid in Vlaanderen

Hoe wordt Natura 2000 toegepast in Vlaanderen? Hoe worden de gebieden afgebakend? Hoe worden de natuurdoelen vastgelegd en gerealiseerd? En hoe wordt dit alles ten slotte geƫvalueerd?