Over Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Oproep Projectsubsidies Natuur 2021

Aan het broeden op een natuurproject? Versterk de natuur en vraag je projectsubsidie aan. Ook in 2021 kijken we vol ongeduld uit naar voorstellen van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen.

Beleid in Vlaanderen

Hoe wordt Natura 2000 toegepast in Vlaanderen? Hoe worden de gebieden afgebakend? Hoe worden de natuurdoelen vastgelegd en gerealiseerd? En hoe wordt dit alles ten slotte geëvalueerd?