Over Natura 2000

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Impactscoretool

Om de invloed van verzuring en vermesting te berekenen op het realiseren van de Europese natuurdoelen werd de online toepassing IMPACTSCORETOOL ontwikkeld.

Voortoets en passende beoordeling

De voortoets en passende beoordeling werden in het leven geroepen om te verzekeren dat binnen het Natura 2000 -netwerk aanwezige natuurwaarden niet worden aangetast of beoogde natuurdoelen niet onmogelijk worden gemaakt door allerlei initiatieven.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones maakt de realisatie van de natuurdoelen heel moeilijk. Om zowel de natuurdoelen te realiseren als de betrokken bedrijven, die stikstof produceren, een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak van Stikstofdeposities (PAS) in het leven geroepen.