Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

04-04-2022

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening.
Er werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. 

De Vlaamse gemeenten organiseren hierover een openbaar onderzoek van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022.

U vindt alle info over het openbaar onderzoek op de website van het Departement Omgeving.

Tijdens het openbaar onderzoek kan u een inspraakreactie indienen bij uw gemeente of grensoverschrijdende instantie.