Nieuws

 

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto bruine kiekendief (c) Erwin Derous
De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000 . Ook in Vlaanderen beschermen, ontwikkelen en herstellen we stap voor stap onze topnatuur. Met een stevig plan en een bevlogen team. Echter, in dat team ontbreekt op dit moment nog iemand. Een krak in project management. Iemand die vrolijk wordt van het voorbereiden van de uitvoering van een complex programma, van samenwerken binnen en buiten de grenzen van onze...
In oktober werden de projectgebieden van vier soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) toegevoegd op Geopunt: zomertortel, vliegend hert, grote modderkruiper en weidevogels (met focus op grutto en wulp). De data van SBP kwartelkoning worden sinds die datum niet meer aangeboden aangezien de wettelijke looptijd van het SBP beëindigd is. Een vervolg SBP is in voorbereiding. De projectgebieden verwijzen naar de tekstversie van de goedgekeurde,...
foto (c) Natuur en Bos
De lentevuurspin is een zeldzame verschijning. Bij ons komt ze enkel voor in Lommel, op en rond het industrieterrein en in de buurt van de Sahara (en een uiterst kwetsbare cluster op militair domein Leopoldsburg). Deze habitattypische soort voor droge schrale heide (2310, 4030) wordt bedreigd door de verdere uitbreiding van de industriële activiteiten op de terreinen waar ze zich nu nog grotendeels bevindt. Daarom sloegen Natuur en Bos, ARABEL (...
De online applicatie Voortoets zit in een nieuw jasje! Meer nog, vanaf heden kan ook de impact van een lozing op oppervlaktewater worden geëvalueerd binnen deze tool. ► Ontdek het zelf
foto (c) website Sigmaplan
In de Hedwige-Prosperpolder, het Vlaams-Nederlandse grensgebied tussen Beveren en Hulst, werd een ringdijk aangelegd van 4,8 kilometer. De dijk dient om het achterliggende land te beschermen tegen het instromende Scheldewater. Het beheer gebeurt in samenwerking met een lokale landbouwer en zijn schaapskudde. Zo ontstaat er botanisch grasland waar soorten zoals de argusvlinder en rugstreeppad zich helemaal thuis voelen. Om veiligheidsredenen is...
foto Demervallei (c) website Sigmaplan
De overstromingen van afgelopen zomer bewijzen nogmaals het belang en het nut van het Sigmaplan. Ook in de valleien van de Demer viel namelijk zeer veel neerslag op korte tijd. Daardoor traden de zijrivieren buiten hun oevers en werd ook het Schulensmeer – dat fungeert als opvangbekken – heel snel gevuld. Maar de ingrepen van het Sigmaplan deden hun werk. Permanente bresconstructies en heraansluitingen van oude meanders laten de Demer op een...
Op 20 oktober zijn de werken aan een nieuwe brandtoren in Grenspark Kalmthoutse Heide gestart. De gemeente Kalmthout, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en Astrid (telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten) investeren samen in dat nieuwe landmark. De nieuwe brandtoren wordt niet enkel een trekpleister voor bezoekers, maar zorgt ook voor een betere branddetectie en een betere communicatie tussen de hulpdiensten. ► Lees verder op de...
gezenderde lepelaar W-NASC, ‘Thomas’ (c) Dirk Raes
Onderzoekers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Nederland) vragen natuurliefhebbers om als ‘citizen scientist’ (burgerwetenschapper) mee te helpen bij het in kaart brengen van de trekroutes van jonge lepelaars (Platalea leucorodia). De lepelaar is een beschermde broedvogel in het kader van Natura 2000 . De volledige Nederlandse populatie trekt bij ons door naar de overwinteringsplaatsen in Noord- en West-Afrika. Men...
Het LIFE Land is for Ever-project had als één van de doelen om natuurbehoud te promoten als een waardevol type van landbeheer. Om dit te realiseren, werden verschillende cases bestudeerd in de EU om zo tot aanbevelingen te komen om aan meer effectieve natuurbescherming te doen op private landeigendommen. Deze studie geeft alvast een overzicht van verschillende mogelijkheden hoe landeigenaars succesvol aan natuurbehoud kunnen doen. ► Naar het...
(foto (c) Veerle Versteirt)
Het vliegend hert is onze grootste inheemse kever. Maar liefst 9cm groot wordt hij. Deze iconische soort doet het echter niet zo goed in Vlaanderen. Momenteel is er weet van slechts vier metapopulaties, waarvan er eentje zich in Voeren bevindt. Die populatie was bij de goedkeuring van het soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) niet goed gekend. Samen met medewerkers van het INBO en de VUB trok Natuur en Bos de voorbije weken op pad om het...
(foto (c) Onze Natuur)
Deze zomer werd in Hamme de oude zomerdijk van Groot Schoor ‘gebrest’. De Schelde krijgt daar nu vrij spel en er ontstaat een nieuw getijdengebied. Bij laagwater komt een deel van het gebied boven de waterspiegel, bij vloed overstroomt het. Waar getijdengebieden met zout of brak water wel meer voorkomen (Zwin, Verdronken Land van Saeftinghe,…), wordt het Groot Schoor een zoetwaterschor, op Europese schaal erg zeldzaam. In de laaggelegen delen...
(foto (c) Natuur en Bos)
Natuurreservaat Neerharenheide is heidegebied van 40 ha groot in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het bestaat uit venige heide, vochtige heide en droge heide en is een kwelzone in het plateau van de Hoge Kempen. Oorspronkelijk was het een deel van een groot doorstroommoeras in de vallei van de Asbeek en de Ziepbeek. Door allerlei maatregelen in het verleden is het waterregime sterk veranderd waardoor het gebied deels afgesneden werd van zijn...
(foto (c) Vlaamse Landmaatschappij)
In het najaar buigt de Vlaamse regering zich verder over een definitieve aanpak van het stikstofbeleid in Vlaanderen. Toch wordt in tussentijd niet stil gezeten. Daar waar landbouwbedrijven door hun ligging en uitstoot een te grote impact hebben op ons leefmilieu, worden stappen ondernomen om zogenaamde ‘rode bedrijven’ vrijwillig aan te kopen. Dat is onder meer het geval in Molenstede (Diest), waar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onlangs...
(foto (c) Natuur en Bos)
In Zonhoven en Houthalen-Helchteren ligt het natuurreservaat Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef, bijna 1.500 ha groot. Met een nieuw natuurbeheerplan voor het gebied wil beheerder Natuur en Bos de krijtlijnen voor het gebied voor een lange tijd verankeren en een goede bescherming en beheer garanderen. Het gebied moet ook in de toekomst haar belangrijke rol als spons kunnen blijven spelen in het kader van de Blue Deal van Vlaams minister van...
Op maandag 26 juli 2021 werd Wortel-Kolonie uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Een mooie bekroning! Naast het erfgoed staan uiteraard ook de natuur en het beheer van het landschap centraal in dit verhaal. Daar mogen we terecht fier op zijn. Boswachter Bart Hoeymans vertelt er meer over in dit filmpje .