De Natuur is jarig, vier met ons mee!

12-05-2022

21 mei is het de Europese Natura2000-dag. Samen met verschillende partners werkt Natuur en Bos rond Europese topnatuur in een Belgisch LIFE project: LIFE BNIP. Deze partners organiseren zowel in Vlaanderen als Wallonië verschillende buitenactiviteiten tussen 8 en 31 mei. Er staan een aantal mooie wandelingen in onze prachtige Europees waardevolle natuur op het programma. Wandel mee met een gids of kies een wandeling via de digitale app RouteYou. Trek je wandelschoenen aan en ontdek onze Europese topnatuur in je buurt!
 

Vier met ons mee en ontdek de topnatuur in je buurt

Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd.

In de periode tussen 8 en 31 mei willen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de Waalse openbare dienst leefmilieu, Natuurinvest, Natagora en Natagriwal de Europese waardevolle topnatuur extra onder de aandacht brengen, onder meer door RouteYou-wandelingen en geleide wandelingen.

Alle info over de verschillende activiteiten kan je vinden op www.denatuurisjarig.be en www.nature-en-fete.be.
 

Feest mee en maak kans op een overnachting in de natuur.

Bij een feest horen kadootjes, we geven 2x een overnachting in de buurt van de natuur weg. Trek de natuur in en toon ons hoe jij de natuur mee viert. Maak een leuke originele foto en deel deze op instagram met de hashtag #denatuurisjarig. Alle info over de wedstrijd en het reglement kan je hier vinden:  http://www.life-bnip.be/nl/reglement-wedstrijd-de-natuur-is-jarig-2022 en www.life-bnip.be/fr/reglement-du-concours-nature-en-fete-2022/
 

Wat is het LIFE-programma?

LIFE is het instrument van de Europese Unie dat de projecten voor natuurbehoud en milieubescherming financieel ondersteunt in de verschillende lidstaten. Een LIFE project, zoals LIFE BNIP, realiseert altijd een concrete meerwaarde voor de natuur. Het gaat dan over het opzetten van actieve samenwerking tussen partners, versnelde uitvoering van herstel- en inrichting van het gebied, aankoop van terreinen, investeringen in wandelpaden en bezoekerscentra en kijkhutten voor toegankelijkheid en beleving, actieve communicatie en bewustwording van doelgroepen en omwonenden, opbouw van expertise.

LIFE heeft tot nu toe 3 miljard euro geïnvesteerd in natuurprojecten verspreid over héél Europa. Zo krijgen 1.800 dier-en plantensoorten een ruggensteuntje dankzij LIFE.

Hopelijk tot dan!