Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspiratiedag 'natte natuur' in kader van Natura 2000

22-09-2022

Herstel en goed beheer van meer natte natuur is broodnodig. Droge zomers en natte winters zullen steeds vaker voorkomen. Hiervoor moeten we de sponswerking van onze natuur versterken en herstellen.
 
Tijdens deze inspiratiedag van het LIFE BNIP project bezoeken we het Webbekoms Broek in de Demervallei. Dankzij het Life Deltaproject herstellen we in de Demervallei moerassen en natte graslanden. Om zo de natte natuur terug alle kansen te geven.
 
We gaan een hele dag op excursie met onze voeten in de aarde en de nattigheid. Om mooie en leerrijke voorbeelden te bekijken die ons inspireren om zelf aan de slag te gaan en natte natuur te herstellen. Dit onder begeleiding van de gidsen Luc Cieters en Jan Ruymen. Luc is al 30 jaar vrijwilliger in het gebied. Hij vertelt ons meer over de aanwezige soorten en doelsoorten in het natuurgebied. Maar ook over de voorbije en komende beheerwerken in het natuurgebied. De bever is er bijvoorbeeld al een tijdje aanwezig en het porseleinhoen heeft er net zijn plekje gevonden. Jan is boswachter bij Agentschap Natuur en Bos en projectmedewerker voor LIFE DELTA. Hij geeft ons inzicht in de uitgevoerde beheerwerken in en rondom het natuurgebied (systeem van 400 ha) in functie van dat LIFE project. Demping van grachten voor grondwaterverhoging , verruigde graslanden bemaaibaar maken en populieraanplanten omvormen tot beheerbare natte graslanden komen aan bod.

Deze inspiratiedag vindt plaats op woensdag 12 oktober 2022. Deelname is gratis, maar u dient zich van tevoren wel te registreren via deze link.
 
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP project.