Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Landbouwers, organisaties en overheden slaan de handen in elkaar voor meer akkernatuur

02-06-2022
Grauwe kiekendief

Landbouwers, organisaties en overheden slaan de handen in elkaar voor meer akkernatuur

Heel wat typische soorten, zoals akkervogels, zoeken bewust landbouwgebied op. Door de intensieve landbouw krijgen veel van deze dieren het de laatste jaren steeds moeilijker om te overleven op de Vlaamse akkers. De grauwe kiekendief is hier één van. Deze Europees beschermde roofvogel laat zich in Vlaanderen nog slechts sporadisch opmerken.

Gelukkig zijn er organisaties, overheden en landbouwers die zich inzetten om het tij te keren. Op het symposium “Akkervogels en agrobiodiversiteit” in Alden Biesen (Bilzen) bespraken ze de inspanningen van de afgelopen jaren en de grote uitdagingen waar ze nog voor staan.

Lees het volledige artikel
Lees het soortenbeschermingsprogramma voor akkervogels