Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Oproep Projectsubsidie Soorten 2022 - Meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten

21-02-2022

De soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) van de Vlaamse overheid moeten ervoor zorgen dat bepaalde diersoorten zich helemaal thuis voelen in onze natuur. Met de Projectsubsidie Soorten wil Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met het Agentschap voor Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die bijdragen aan de realisatie van zulke soortenbeschermingsprogramma’s. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2022 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen.

Deze projectsubsidie richt zich op het versterken van het leefgebied van een aantal soorten. We zoeken projectideeën in de geografische regio waar deze soorten voorkomen en gerichte ingrepen die op die plek voldoende kans op slagen hebben. Hiervoor zetten we 340.000 euro opzij, waarvan 140.000 euro uit het Jachtfonds komt en specifiek gericht is op projecten voor akkervogels.

In 2021 lanceerden we deze subsidie voor de eerste keer. Het was toen mogelijk om projecten in te dienen voor 10 soorten of soortgroepen: gladde slang, kamsalamander, boomkikker, knoflookpad, vroedmeesterpad, rugstreeppad, vleermuizen, hazelmuis, vliegend hert, patrijs en andere akkervogels.

Dit jaar komen deze soorten ook aan bod én gaan we nog een stapje verder door de oproep uit te breiden met:

•             Weidevogels

•             Beekvissen als grote en kleine modderkruiper

•             Otter

•             Grauwe klauwier
 

Met deze projectoproep mikken we niet op grootse natuurinrichtingsprojecten, maar op eenmalige kleinschalige robuuste ingrepen. De aanleg van leefgebiedelementen die geen of weinig beheer nodig hebben om tijdens een langere periode ecologisch goed te kunnen functioneren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan poelen, houtkanten, vleermuisvriendelijke inrichtingen op kerkzolders, losgestapelde stenen muurtjes voor de vroedmeesterpad, ...

 

Alle details en voorwaarden voor de Projectsubsidie Soorten vind je hier op de website van Natuur en Bos.