Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

In december 2018 keurde de Vlaamse overheid de soortenbeschermingsprogramma 's ( SBP 's) voor boomkikker en bruine kiekendief goed. De Vlaamse overheid investeert daarmee de komende vijf jaar ruim 250.000 euro in de duurzame bescherming van en het onderzoek naar de boomkikker, de enige inheemse kikkersoort die kan klimmen. Voor diezelfde periode is ook 350.000 euro voorzien voor de bescherming en instandhouding van de bruine kiekendief. ► Kom...
De provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed nodigen u uit voor het Lerend Netwerk over geïntegreerde beheerplannen. Hierbij ligt de focus op het beheer van verblijfplaatsen van vleermuizen met erfgoedwaarde (forten, bunkers, ijskelders, …). Hoe komt een geïntegreerd beheerplan tot stand? Welke premies zijn er voor handen? Welke aspecten rond erfgoed en natuur kunnen in de onderzoeksfase...
foto Oosthoekduinen - Thierry Deconinck- Arofex
Het ANB herstelt Europees beschermde topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek van Knokke. In de Hazegrasduinen gebeurt dat op een domein van een private eigenaar (Landbouwvennootschap De Landsheer), via een erfpachtovereenkomst die afgesloten werd voor een periode van 27 jaar. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De werken zullen zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het gebied ten...
foto Paul Van Caesbroeck
In september startte het ANB met inrichtingswerken in het natuurgebied Wolfsputten in Dilbeek. De werken passen in het recent goedgekeurde natuurbeheerplan en zullen een paar jaar duren. Ze zullen de natuurwaarden en de beleving van het gebied sterk verbeteren. Lees meer
foto Lozerheide Vanessa Geenens
In natuurgebied Lozerheide, gelegen in de gemeente Bocholt en 210 hectare groot, worden vanaf najaar 2018 grootschalige werken uitgevoerd ten behoeve van vijverherstel. De grote vijver wordt heringericht tot een geschikt leefgebied voor riet- en watervogels, zoals lepelaar en roerdomp. Lozerheide is trouwens de enige broedplaats voor lepelaar in Limburg. ► Lees meer
De laatste jaren verminderden of verdwenen een aantal soorten waterplanten in de Kraenepoel . Watervogels zoals ganzen en eenden beschouwen de planten namelijk als een delicatesse. Om de kansen voor de waterplanten in de vijver te verhogen, werden op verschillende plaatsen kooien over de planten heen gezet. Op die manier krijgen ze meer kansen om zich te vestigen en kan onderzocht worden of een aantal waterplanten zich opnieuw kunnen vestigen en...
foto Filip Hubin
Het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en de gemeentebesturen van Liedekerke en Ternat openden op zondag 21 oktober de gloednieuwe 100% natuurloop Liedekerke – Hertigembos ( SBZ Vlaamse Ardennen). De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Het parcours in Liedekerke - Hertigembos is de zesde 100% natuurloop in Vlaams-Brabant. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij...
foto porseleinhoen Luc Meert
De Vlaamse overheid investeert daarmee de komende vijf jaar ruim 600.000 euro in de duurzame bescherming van en het onderzoek naar vleermuizen. Voor diezelfde periode is ook 300.000 euro voorzien om het porseleinhoen beter te beschermen en een gezonde populatie van zeventig broedkoppels na te streven. ► Kom meer te weten over het SBP vleermuizen en het SBP porseleinhoen .
Eind 2015 keurde Vlaams minister Joke Schauvliege het soortbeschermingsplan ( SBP ) voor de grauwe kiekendief goed. Deze uitzonderlijk elegante roofvogel is al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw als regelmatige broedvogel uit Vlaanderen verdwenen. Sinds begin 2017 werken zes verschillende partners samen onder de vlag van ‘ Plan Kiekendief ’ om nieuw leefgebied te creëren voor deze soort in de open akkerplateaus in de Vlaamse Leemstreek. Deze...
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege subsidieert 65 projecten die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 6,7 miljoen euro subsidies, waarmee de minister dus het recordbedrag van vorig jaar opnieuw verdubbelt. Het succes heeft te maken met een flinke stijging van het aantal projecten, de kwaliteit ervan en de cofinanciering vanuit Europa. De subsidies tonen hoe bepaalde ingrepen...
Meer weten over Natura 2000 ? Wat zijn speciale beschermingszones en wat bedoelen we als we het hebben over habitats? Waartoe dienen ontwerprapporten en managementplannen? Dit filmpje legt het je allemaal haarfijn uit, in amper 4 minuten.
foto SVD Absoluut
Op zondag 3 juni werd het Ecoduct Groenendaal officieel geopend. Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts, Brussels minister voor Leefmilieu Céline Fremault, Erevoorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en Administrateur Generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos Marleen Evenepoel sloten het gloednieuwe Ecoduct met een symbolische knoop af voor de mens. Het ecoduct past in het Europese LIFE+ OZON-project, dat de...
Op donderdag 31 mei vond in Lommel de Natura 2000 Inspiratiedag plaats. Ruim 60 deelnemers zakten af naar Bosland om ervaringen uit te wisselen en - uiteraard - meer te vernemen over Natura 2000. In en rond Lommel vinden we meerdere schoolvoorbeelden van hoe verschillende actoren door samenwerking en overleg op een meer dan inspirerende manier aan de slag gaan om de Europese natuurdoelen te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het Life+ project...
Hoe leg je natuurbeheer uit aan jonge kinderen? In het kader van het Life+ project TOGETHER maakten we een filmpje voor kids van 5 tot 7 jaar. TOGETHER is een project dat focust op het herstel van de heide in Lommel. De grote heidegebieden die er oorspronkelijk lagen, werden in de loop der jaren ingepalmd door naaldboomplantages en landbouwgronden. Om de heide een kans te geven opnieuw uit te breiden, werden op sommige plaatsen in de naaldbossen...
foto sprinkhaanzanger (c) Yves Adams, Vildaphoto
Dank zij de inrichting van het gecontroleerd overtromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (‘KBR’) vestigden zich de laatste jaren vele riet- en moerasvogels, waaronder heel wat Europees te beschermen soorten . Gegevens van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), verzameld bij de monitoring van dat gebied, tonen dat succes duidelijk aan. Met ruim 600 ha is het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde met voorsprong het grootste...