Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Nieuws

 

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

Vliegend hert
Binnenkort vliegt hij weer uit: het vliegend hert . Het is de grootste keversoort van Europa en kan wel 9 centimeter lang worden. De larven van het vliegend hert leven twee tot drie jaar ondergronds en groeien uit tot volwassen kevers. Dan wachten ze op het perfecte moment om uit te vliegen: een aangename avondtemperatuur van 18 °C, geen regen, niet al teveel wind. Vliegen doet het vliegend hert dus alleen bij lekker weer. Als deze...
IJzervallei
De IJzervallei is één van de vogelrijkste gebieden van Vlaanderen en is essentieel voor broedende, overwinterende en doortrekkende vogels met Europese bescherming zoals de bruine kiekendief, kwartelkoning, porseleinhoen en roerdomp. Op 18 maart 2022 besliste de Vlaamse Regering over de definitieve vaststelling van de specifieke natuurdoelen ( S-IHD ) en prioriteiten voor de speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn ( SBZ -V)...
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening. Er werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. De Vlaamse gemeenten organiseren hierover een openbaar onderzoek van 19 april 2022...
In het Vlaamse natuurreservaat Eksterheide, een domein van 200 ha in Beerse in de provincie Antwerpen, wordt een flinke oppervlakte aan landduinen en heide hersteld. Dit gebied maakt deel uit van het Habitatrichtijngebied “Kempense kleiputten”. Lang geleden lag hier een vliegveld, dat in 2009 werd afgebroken, waarbij het oorspronkelijke landschap van landduinen, droge en natte heide over een oppervlakte van 10 ha werd hersteld. Door het rooien...
Feest in Stuivekenskerke! Sinds begin februari staat centraal in de Viconia Kleiputten een nieuwe uitkijktoren die donderdag 10 februari door Natuur en Bos en het stadsbestuur van Diksmuide officieel geopend werd. Vanuit de prachtige toren heb je een weids uitzicht over de ondiepe plassen en kun je volop vogels spotten. De toren De uitkijktoren is een nieuwe, attractieve trekpleister centraal in het reservaat. De wandelaar komt vanuit een bosje...
foto bruine kiekendief (c) Erwin Derous
De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000 . Ook in Vlaanderen beschermen, ontwikkelen en herstellen we stap voor stap onze topnatuur. Met een stevig plan en een bevlogen team. Echter, in dat team ontbreekt op dit moment nog iemand. Een krak in project management. Iemand die vrolijk wordt van het voorbereiden van de uitvoering van een complex programma, van samenwerken binnen en buiten de grenzen van onze...
In oktober werden de projectgebieden van vier soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) toegevoegd op Geopunt: zomertortel, vliegend hert, grote modderkruiper en weidevogels (met focus op grutto en wulp). De data van SBP kwartelkoning worden sinds die datum niet meer aangeboden aangezien de wettelijke looptijd van het SBP beëindigd is. Een vervolg SBP is in voorbereiding. De projectgebieden verwijzen naar de tekstversie van de goedgekeurde,...
De online applicatie Voortoets zit in een nieuw jasje! Meer nog, vanaf heden kan ook de impact van een lozing op oppervlaktewater worden geëvalueerd binnen deze tool. ► Ontdek het zelf
foto (c) Natuur en Bos
De lentevuurspin is een zeldzame verschijning. Bij ons komt ze enkel voor in Lommel, op en rond het industrieterrein en in de buurt van de Sahara (en een uiterst kwetsbare cluster op militair domein Leopoldsburg). Deze habitattypische soort voor droge schrale heide (2310, 4030) wordt bedreigd door de verdere uitbreiding van de industriële activiteiten op de terreinen waar ze zich nu nog grotendeels bevindt. Daarom sloegen Natuur en Bos, ARABEL (...
foto (c) website Sigmaplan
In de Hedwige-Prosperpolder, het Vlaams-Nederlandse grensgebied tussen Beveren en Hulst, werd een ringdijk aangelegd van 4,8 kilometer. De dijk dient om het achterliggende land te beschermen tegen het instromende Scheldewater. Het beheer gebeurt in samenwerking met een lokale landbouwer en zijn schaapskudde. Zo ontstaat er botanisch grasland waar soorten zoals de argusvlinder en rugstreeppad zich helemaal thuis voelen. Om veiligheidsredenen is...
foto Demervallei (c) website Sigmaplan
De overstromingen van afgelopen zomer bewijzen nogmaals het belang en het nut van het Sigmaplan. Ook in de valleien van de Demer viel namelijk zeer veel neerslag op korte tijd. Daardoor traden de zijrivieren buiten hun oevers en werd ook het Schulensmeer – dat fungeert als opvangbekken – heel snel gevuld. Maar de ingrepen van het Sigmaplan deden hun werk. Permanente bresconstructies en heraansluitingen van oude meanders laten de Demer op een...
Op 20 oktober zijn de werken aan een nieuwe brandtoren in Grenspark Kalmthoutse Heide gestart. De gemeente Kalmthout, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en Astrid (telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten) investeren samen in dat nieuwe landmark. De nieuwe brandtoren wordt niet enkel een trekpleister voor bezoekers, maar zorgt ook voor een betere branddetectie en een betere communicatie tussen de hulpdiensten. ► Lees verder op de...
gezenderde lepelaar W-NASC, ‘Thomas’ (c) Dirk Raes
Onderzoekers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Nederland) vragen natuurliefhebbers om als ‘citizen scientist’ (burgerwetenschapper) mee te helpen bij het in kaart brengen van de trekroutes van jonge lepelaars (Platalea leucorodia). De lepelaar is een beschermde broedvogel in het kader van Natura 2000 . De volledige Nederlandse populatie trekt bij ons door naar de overwinteringsplaatsen in Noord- en West-Afrika. Men...
foto (c) website Rodeland
Natuur en Bos maakte samen met het Rodelandproject een filmpje over de Europese topnatuur in Rodeland. Het landschapsproject in de Oost-Vlaamse gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele, bevat 460 hectaren Natura 2000 -gebied. Projectdoelstellingen zetten in op terreinrealisaties rond bosuitbreiding, ecologische verbindingen, beleving, Bleu Deal (aanpak droogteproblematiek) en verbrede landbouw. In het filmpje is te zien waar en op welke...
Onze natuur is in één klap zo’n 1.200 vroedmeesterpadjes rijker. Deze intrigerende amfibie heeft het in Vlaanderen knap lastig. Een grootschalig opgezet kweekprogramma brengt daar verandering in. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir zette een eerste reeks opgekweekte jonge padjes uit in de steengroeve Blaivie in Overijse. Dat is één van de vijf locaties waar in de nazomer uitzettingen plaatsvinden na herinrichtingswerken om de omgeving...