Nieuws

 

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft afgelopen plantseizoen werk gemaakt van heel wat nieuw bos in Vlaanderen. Als afsluiter van het plantseizoen werd eind maart de laatste hand gelegd aan de versterking van Kampveld in Oostkamp. De terreinploeg plantte er maar liefst 14.600 bomen en struiken. Door de bosaanplantingen deze winter wordt het bos in Kampveld iets meer dan zes hectare groter. ► Lees meer Je eigen bos planten? Dat kan! En het...
foto Bovenzanden (c) website Sigmaplan
In het rivierenland rond Mechelen en Willebroek liggen de Sigmagebieden Bovenzanden en Tien Vierendelen. Hier wordt gewerkt aan een evenwicht tussen waterveiligheid, natuurontwikkeling en landbouw. Het overstromingsgebied Bovenzanden krijgt een sluis in de rivierdijk, die dagelijks een beperkte hoeveelheid water in het gebied laat, op het ritme van eb en vloed. Zo kunnen slikken en schorren zich ontwikkelen. In Heindonk, een deelgemeente van...
foto Vroedmeesterpad (c) Natuur en Bos
De vroedmeesterpad heeft het heel moeilijk in Vlaanderen. Dit kleine diertje van amper vijf centimeter ziet zowel zijn landbiotoop als zijn geschikte voortplantingswaters steeds meer verdwijnen. Vroedmeesterpadden zijn honkvaste dieren. Ze wijken niet snel uit naar nieuw territorium, ook niet als ze geïsoleerd geraken door versnippering van hun leefmilieu. Resultaat: vele populaties werden de voorbije decennia van de kaart geveegd. De weinige...
22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit . De ideale gelegenheid om ons te herinneren aan het belang van de ongelooflijke verscheidenheid van het leven om ons heen dat ons voorziet van voedsel, geneesmiddelen, kleding en nog veel meer. ► Lees meer
Onder het motto ‘De natuur is jarig, kom uit je kot en ontdek onze topnatuur bij jou in te buurt’ organiseren de projectpartners van LIFE BNIP allerlei activiteiten. Er staan een aantal mooie wandelingen in onze prachtige Europees waardevolle natuur op het programma, die de deelnemers zelfstandig kunnen volgen via Routeyou. Ook kan je tijdens een gratis webinar jouw kennis over Natura 2000 helemaal bijspijkeren. ► Ontdek alle activiteiten
Knijpen otters hun neus dicht onder water? En waarom zwemmen ze niet onder bruggen door? Ontdek het geheime leven van otters in Vlaanderen aan de hand van de reizende tentoonstelling 'Olga de Otter'. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en verschillende partners werken samen om van Vlaanderen een heus otterparadijs te maken. Bezoek de expo bij jou in de buurt en leer er alles over! ► Ga naar de website van WWF voor extra informatie
foto Kraenepoel (c) VLM
Het natuurinrichtingsproject Kraenepoel kreeg op 24 februari een officieel startsein van de Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir. Het projectgebied is 54 ha groot en omvat de waterplas Kraenepoel en enkele aangrenzende percelen op het grondgebied van de gemeente Aalter. Via dit natuurinrichtingsproject wordt de Kraenepoel hersteld als veldvijversysteem. Veldvijvers, destijds gebruikt om zoetwatervis te kweken, zijn uniek voor het westen van...
 (foto (c) Bosgroep Kempen Noord)
In Hoogstraten werden uiterst zeldzame hoogveenrelicten hersteld. Hoogveen is één van de meest zeldzame natuurtypes in Vlaanderen. Het groeit bijzonder traag en is door veenontginning en andere invloeden bijna definitief verdwenen. Het gebied wordt aanzien als Europese topnatuur omdat het verschillende bijzondere soorten herbergt, extreem zeldzaam is en onomkeerbaar zou verdwijnen indien we niet ingrijpen. Daarom slaan Bosgroep Kempen Noord en...
foto Grote modderkruiper (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto
In april staan er een aantal acties gepland rond de soortenbeschermingsprogramma 's. In domein het Goorken te Arendonk voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een populatieonderzoek uit op grote modderkruiper. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start in april-mei met de bouw van een vispassage rond de Hoolstmolen op de Grote Nete in Balen. Dit is een prioritair op te heffen migratieknelpunt voor habitatsoorten zoals...
foto (c) provincie Antwerpen
Dankzij een geslaagde herinrichting voelen bijzondere vogels en vissen zich voortaan nog meer thuis in natuurgebied Krabbels in Zandhoven. De private eigenaars, de provincie, het Regionaal Landschap De Voorkempen, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen daarvoor de handen in elkaar. ► Lees meer op de website van de provincie Antwerpen
Vroeger was bijna heel Vlaanderen één grote natte zone, tegenwoordig zijn er amper wetlands of draslanden te vinden. Nochtans is dit ecosysteem ontzettend belangrijk voor veel kwetsbare soorten zoals de kamsalamander, maar ook als middel tegen klimaatverandering. In Dorent is Natuur en Bos van de Vlaamse overheid bezig met het aanleggen van een kersvers drasland, als onderdeel van het Sigmaplan. ► Bekijk het filmpje dat Onze Natuur maakte over...
Zwin jaarrapport
Vers van de pers: het Zwin natuurrapport 2018! Dit rapport geeft een overzicht van belangrijke natuurobservaties in het Zwin in 2018. Het is de eerste maal dat een dergelijk rapport verschijnt. In een fantastisch natuurgebied als het Zwin is er altijd wat te beleven. ► Lees meer
foto grauwe klauwier: Bernard Van Elegem
Jaarlijks houden vrijwilligers nauwlettend de evoluties bij van de broedvogels in Grenspark Kalmthoutse Heide. In 2020 waren de meest opvallende waarnemingen de grauwe klauwier en de oehoe. Voor de oehoe was het het eerste bevestigde broedgeval tot nu toe. De grauwe klauwier keerde na een jarenlange afwezigheid opnieuw terug. Lees meer
recent gerealiseerd geulenstelsel Hedwigepolder, (c) DEME
In 2020 zijn er grote werken gestart in de Hedwige-Prosperpolder. Zo werd er bijvoorbeeld begonnen aan een geulenstelsel in de Hedwigepolder. Het afgelopen jaar werd daar maar liefst 1 miljoen m3 grond verzet! Daarnaast wordt ook een ringdijk aangelegd. Die beschermt het achterliggende land tegen het instromende Scheldewater. Maar er worden nog veel meer werken uitgevoerd. Het volledige overzicht vind je op de website van het Sigmaplan.
roerdomp (c) Luc Meert
Deze winter vertoeven vier tot zes roerdompen in het oostelijk deel van Paardeweide, een wetland op de linkerscheldeoever, op grondgebied van Wichelen en Berlare. Dit gebied werd met de Sigmawerken omgevormd tot een Niet-Tidale-Aantakking (NTA). Concreet betekent dit dat water bij hoogtij via de meest oostelijke sluis het gebied binnenstroomt en bij laagtij aan de westelijke kant via een vistrap opnieuw terugstroomt naar de Schelde. Het gebied...