Nieuws

 

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

(foto (c) Yves Adams-Vildaphoto)
In Pikhaken langs de Dijle, recht tegenover de dorpskern van Rijmenam, is een waardevol wetland in de maak. Hier wordt het leefgebied van de zeldzame kamsalamander en de kwartelkoning hersteld. Om de biodiversiteit weer te versterken, voert Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hier plagwerken uit, ter bevordering van het ecologisch herstel. Tijdens deze werken wordt de bovenste, voedselrijke laag grond afgegraven en weggevoerd. De afgegraven...
Voor een hervergunning , wijziging of uitbreiding van een bestaande vergunning wordt in afwachting van de praktische wegwijzers eutrofiëring en verzuring via lucht een (tijdelijk) stappenplan voorzien. Dit kan u terugvinden op de webpagina stikstof of rechtstreeks raadplegen via deze link .
Alle info hieromtrent vind je terug op www.natura2000.vlaanderen.be/stikstof .
foto Stierkikker (c) Rollin Verlinde, Vildaphoto
Stierkikker is een invasieve soort die voor tal van problemen zorgt. Daarom is het belangrijk waarnemingen van stierkikker altijd door te geven via waarnemingen.be Een manier om de populatie in toom te houden, is uitzetten van steriele mannelijke dieren. Hoe dat precies verloopt, verneem je in dit filmpje .
foto heikikker (c) Hans Smulders
Binnen het soortenbeschermingsprogramma Heikikker zijn 'kennisopvolging en kennisvergroting', 'instandhouding van het areaal en de populaties’ en ‘verbeteren van de toestand van genetisch verarmde populaties' opgenomen als acties. Om een beter zicht te krijgen op het areaal en de genetische toestand van heikikker, voert het INBO monitoring uit in gekende heikikkerleefgebieden. Ook worden eitjes verzameld om een genetische analyse van de graad...
foto Wulp - Wesley Poelman
Vanaf half maart start het broedseizoen tot 1 juli, ook in Grenspark Kalmthoutse Heide. Vele zeldzame broedvogels staan extra onder druk de laatste tijd. Daarom zullen er tijdens die periode een aantal paden centraal in de heide tijdelijk worden afgesloten, om de vogels zo de nodige rust te gunnen. Vooral de wulp en de nachtzwaluw hebben als grondbroeders behoefte aan voldoende rust in het gebied. ► Welke routes toegankelijk blijven en welke...
foto Geel Zonneroosje - Reinhardt Strubbe
Tot het einde van vorige eeuw was ‘de Sahara’ van het Westhoekreservaat een zeer uitgestrekte zandvlakte van ruim 100 hectare. In de loop der jaren verkleinde het loopduin fors tot er nog amper 10 hectare overbleef, verspreid over verschillende plekken in het voormalige loopduingebied van de Westhoek. Een spijtige zaak voor de biodiversiteit want zandverstuiving is als het ware de motor voor een vitaal duinenlandschap boordevol flora, fauna en...
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft afgelopen plantseizoen werk gemaakt van heel wat nieuw bos in Vlaanderen. Als afsluiter van het plantseizoen werd eind maart de laatste hand gelegd aan de versterking van Kampveld in Oostkamp. De terreinploeg plantte er maar liefst 14.600 bomen en struiken. Door de bosaanplantingen deze winter wordt het bos in Kampveld iets meer dan zes hectare groter. ► Lees meer Je eigen bos planten? Dat kan! En het...
foto Bovenzanden (c) website Sigmaplan
In het rivierenland rond Mechelen en Willebroek liggen de Sigmagebieden Bovenzanden en Tien Vierendelen. Hier wordt gewerkt aan een evenwicht tussen waterveiligheid, natuurontwikkeling en landbouw. Het overstromingsgebied Bovenzanden krijgt een sluis in de rivierdijk, die dagelijks een beperkte hoeveelheid water in het gebied laat, op het ritme van eb en vloed. Zo kunnen slikken en schorren zich ontwikkelen. In Heindonk, een deelgemeente van...
foto Vroedmeesterpad (c) Natuur en Bos
De vroedmeesterpad heeft het heel moeilijk in Vlaanderen. Dit kleine diertje van amper vijf centimeter ziet zowel zijn landbiotoop als zijn geschikte voortplantingswaters steeds meer verdwijnen. Vroedmeesterpadden zijn honkvaste dieren. Ze wijken niet snel uit naar nieuw territorium, ook niet als ze geïsoleerd geraken door versnippering van hun leefmilieu. Resultaat: vele populaties werden de voorbije decennia van de kaart geveegd. De weinige...
22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit . De ideale gelegenheid om ons te herinneren aan het belang van de ongelooflijke verscheidenheid van het leven om ons heen dat ons voorziet van voedsel, geneesmiddelen, kleding en nog veel meer. ► Lees meer
Onder het motto ‘De natuur is jarig, kom uit je kot en ontdek onze topnatuur bij jou in te buurt’ organiseren de projectpartners van LIFE BNIP allerlei activiteiten. Er staan een aantal mooie wandelingen in onze prachtige Europees waardevolle natuur op het programma, die de deelnemers zelfstandig kunnen volgen via Routeyou. Ook kan je tijdens een gratis webinar jouw kennis over Natura 2000 helemaal bijspijkeren. ► Ontdek alle activiteiten
Knijpen otters hun neus dicht onder water? En waarom zwemmen ze niet onder bruggen door? Ontdek het geheime leven van otters in Vlaanderen aan de hand van de reizende tentoonstelling 'Olga de Otter'. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en verschillende partners werken samen om van Vlaanderen een heus otterparadijs te maken. Bezoek de expo bij jou in de buurt en leer er alles over! ► Ga naar de website van WWF voor extra informatie
foto Kraenepoel (c) VLM
Het natuurinrichtingsproject Kraenepoel kreeg op 24 februari een officieel startsein van de Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir. Het projectgebied is 54 ha groot en omvat de waterplas Kraenepoel en enkele aangrenzende percelen op het grondgebied van de gemeente Aalter. Via dit natuurinrichtingsproject wordt de Kraenepoel hersteld als veldvijversysteem. Veldvijvers, destijds gebruikt om zoetwatervis te kweken, zijn uniek voor het westen van...
 (foto (c) Bosgroep Kempen Noord)
In Hoogstraten werden uiterst zeldzame hoogveenrelicten hersteld. Hoogveen is één van de meest zeldzame natuurtypes in Vlaanderen. Het groeit bijzonder traag en is door veenontginning en andere invloeden bijna definitief verdwenen. Het gebied wordt aanzien als Europese topnatuur omdat het verschillende bijzondere soorten herbergt, extreem zeldzaam is en onomkeerbaar zou verdwijnen indien we niet ingrijpen. Daarom slaan Bosgroep Kempen Noord en...