Nieuws

Voor meer informatie over Natura 2000 kun je terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
VAC Brussel - Herman Teirlinck
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
gsm 0499 86 51 58
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

Foto Patrijs Luc Meert
Het wordt steeds stiller in de landbouwgebieden. Alsmaar minder akkervogels zingen er hun mooie lied. Van alle vogels zijn het immers de akkervogels die het sterkst achteruit gaan. Grootschaligheid van de landbouwpercelen is hierbij een belangrijke factor, net zoals intensieve landbewerking en pesticidegebruik. Toch is het niet te laat om hen te helpen. En daarvoor moeten we echt niet terug naar de tijd van paard en kar. Wil je als landbouwer...
Op woensdag 8 mei vindt in Balen het slotevenement van het LIFE+ project Most-Keiheuvel plaats. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen nodigen jou daar graag op uit. Het Life+-project werkte rond het herstel van de Europees beschermde leefgebieden, zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Ook vismigratieknelpunten werden...
Op dinsdag 21 mei kan je in De Panne deelnemen aan een geleide avondwandeling door de fossiele duinen van en Ghyvelde. Je maakt er kennis met de 2000 jaar oude strandwal van de Zwarte Hoek, die vandaag vooral uit een vijver en bloemenrijke weiden bestaat. Ook de 5000 jaar oude fossiele duinengordel wordt bezocht, bestaande uit het IWVA-domein Cabour op Belgisch grondgebied en de aanpalende ‘Dune fossile de Ghyvelde’ op Frans grondgebied. Zij...
Op 30 november 2016 heeft de Vlaamse Regering besloten om een monitoringsplan voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op te stellen. In uitvoering hiervan werd de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) de opdracht toegewezen om een monitoringsplan op te zetten in samenwerking met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ( ANB ), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de projectleider PAS. Lees meer over deze beslissing Voor de opvolging van de PAS...
Soortenkennis is onmisbaar in de natuur- en groensector. Om natuurstreefbeelden te herkennen, natuurbeheerplannen op te maken, beheermonitoring te kunnen uitvoeren etc., is het van belang om verschillende sleutelsoorten te kunnen identificeren. Inverde lanceert daarom een vormingsinitiatief* om soortenkennis op te frissen. In de nieuwsbrief 'soorten onder de loep' wordt iedere week een plantensoort onder de loep genomen. ► Lees de vorige edities...
Demer - website Sigmaplan
Elk jaar brengt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) de toestand van de Sigmagebieden en het ecosysteem van de Zeeschelde in kaart. Eind 2018 verscheen een rapport over 2017. Algemeen is er een gunstige ontwikkeling van het bodemleven, de garnalen en het visbestand in de Zeeschelde. De vogelaantallen gaan er echter op achteruit. Ondanks die algemene trend, betekenen de Sigmagebieden wel een opsteker voor broedvogels. De...
Kamsalamander - Rollin Verlinde, Vildaphoto
De kamsalamander is de grootste inheemse watersalamander. Vrouwtjes worden tot 18 cm lang, mannetjes blijven iets kleiner (tot 16 cm). De buik is opvallend geel tot oranjerood met een onregelmatig patroon van grote zwarte vlekken. De kamsalamander heeft het niet gemakkelijk, door het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen is hij een zeldzaam amfibie geworden. Wil je weten...
LIFE Animated heeft een kort animatiefilmpje gelanceerd om het brede publiek kennis te laten maken met de natuur en diersoorten in het Meetjesland. Verschillende Natura 2000 mascottes, zoals de kamsalamander en de vleermuis, nemen de kijker mee op sleeptouw in hun avonturen. Dit filmpje komt mede tot stand dankzij de LIFE BNIP financiering voor innoverende natuurprojecten, waarbij LIFE Animated één van de geselecteerde kandidaten was.
In december 2018 keurde de Vlaamse overheid de soortenbeschermingsprogramma 's ( SBP 's) voor boomkikker en bruine kiekendief goed. De Vlaamse overheid investeert daarmee de komende vijf jaar ruim 250.000 euro in de duurzame bescherming van en het onderzoek naar de boomkikker, de enige inheemse kikkersoort die kan klimmen. Voor diezelfde periode is ook 350.000 euro voorzien voor de bescherming en instandhouding van de bruine kiekendief. ► Kom...
De provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed nodigen u uit voor het Lerend Netwerk over geïntegreerde beheerplannen. Hierbij ligt de focus op het beheer van verblijfplaatsen van vleermuizen met erfgoedwaarde (forten, bunkers, ijskelders, …). Hoe komt een geïntegreerd beheerplan tot stand? Welke premies zijn er voor handen? Welke aspecten rond erfgoed en natuur kunnen in de onderzoeksfase...
foto Oosthoekduinen - Thierry Deconinck- Arofex
Het ANB herstelt Europees beschermde topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek van Knokke. In de Hazegrasduinen gebeurt dat op een domein van een private eigenaar (Landbouwvennootschap De Landsheer), via een erfpachtovereenkomst die afgesloten werd voor een periode van 27 jaar. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De werken zullen zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het gebied ten...
foto Paul Van Caesbroeck
In september startte het ANB met inrichtingswerken in het natuurgebied Wolfsputten in Dilbeek. De werken passen in het recent goedgekeurde natuurbeheerplan en zullen een paar jaar duren. Ze zullen de natuurwaarden en de beleving van het gebied sterk verbeteren. Lees meer
foto Lozerheide Vanessa Geenens
In natuurgebied Lozerheide, gelegen in de gemeente Bocholt en 210 hectare groot, worden vanaf najaar 2018 grootschalige werken uitgevoerd ten behoeve van vijverherstel. De grote vijver wordt heringericht tot een geschikt leefgebied voor riet- en watervogels, zoals lepelaar en roerdomp. Lozerheide is trouwens de enige broedplaats voor lepelaar in Limburg. ► Lees meer
De laatste jaren verminderden of verdwenen een aantal soorten waterplanten in de Kraenepoel . Watervogels zoals ganzen en eenden beschouwen de planten namelijk als een delicatesse. Om de kansen voor de waterplanten in de vijver te verhogen, werden op verschillende plaatsen kooien over de planten heen gezet. Op die manier krijgen ze meer kansen om zich te vestigen en kan onderzocht worden of een aantal waterplanten zich opnieuw kunnen vestigen en...
foto Filip Hubin
Het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en de gemeentebesturen van Liedekerke en Ternat openden op zondag 21 oktober de gloednieuwe 100% natuurloop Liedekerke – Hertigembos ( SBZ Vlaamse Ardennen). De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Het parcours in Liedekerke - Hertigembos is de zesde 100% natuurloop in Vlaams-Brabant. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij...