Sigmaplan schoot te hulp bij overstromingen in juli

30-11-2021
foto Demervallei (c) website Sigmaplan

De overstromingen van afgelopen zomer bewijzen nogmaals het belang en het nut van het Sigmaplan. Ook in de valleien van de Demer viel namelijk zeer veel neerslag op korte tijd. Daardoor traden de zijrivieren buiten hun oevers en werd ook het Schulensmeer – dat fungeert als opvangbekken – heel snel gevuld.

Maar de ingrepen van het Sigmaplan deden hun werk. Permanente bresconstructies en heraansluitingen van oude meanders laten de Demer op een natuurlijke wijze overstromen. Het beste voorbeeld hiervan is Vinkenberg, een deelgebied stroomafwaarts van Diest. Een oude bocht werd verbonden met de Demer waardoor een drempel in de rivier werd gecreëerd. Dat bleek heel doeltreffend. Het gebied van 100 hectare borg een groot volume water en vermeed zo veel ellende in de rest van de Demervallei. Hét bewijs dat het Sigmaplan werkt.

Lees meer