Nieuws

 

Lees hieronder alle nieuwsberichten over Natura 2000

foto (c) Natuur en Bos
Recent gingen in Webbekomsbroek grootscheepse werken van start in het kader van het Europees project LIFE Delta. Deze projecten krijgen Europese steun voor hun bijdrage aan een betere omgeving en biodiversiteit . Het valleisysteem in het Webbekomsbroek zal verder hersteld worden. Dat betekent een forse verbetering van zowel natuurwaarden, recreatie, waterbeheer én waterveiligheid. Het gaat hierbij onder andere over het omvormen van afstervende...
Sinds de aanleg tussen 1969 en 1976 heeft de E314 een enorm versnipperende invloed op de omliggende natuurgebieden en in het bijzonder op de fauna die er voorkomt. De E314 doorsnijdt de groene noord-zuidas in het oosten van de provincie Limburg. In een protocol, afgesloten in 2000, zijn de verschillende maatregelen voor de ontsnippering opgelijst en zijn afspraken vastgelegd voor uitvoering ervan. Grote ontsnipperingsmaatregelen, en vooral (...
Het Nederlandse televisieprogramma Vroege Vogels bezocht in september het Zwin Natuur Park en de Kalmthoutse Heide. In het Zwin waren ze onder de indruk van de meer dan 300 soorten vogels die er af en aan vliegen, zoals lepelaars, zwartkopmeeuwen, allerlei sterns, kleine zilverreigers en het paradepaardje van het Zwin: de ooievaar. In de Kalmthoutse Heide slaan Belgen en Nederlanders de handen ineen in een aanhoudende strijd tegen de droogte. De...
Het LIFE Land is for Ever-project had als één van de doelen om natuurbehoud te promoten als een waardevol type van landbeheer. Om dit te realiseren, werden verschillende cases bestudeerd in de EU om zo tot aanbevelingen te komen om aan meer effectieve natuurbescherming te doen op private landeigendommen. Deze studie geeft alvast een overzicht van verschillende mogelijkheden hoe landeigenaars succesvol aan natuurbehoud kunnen doen. ► Naar het...
(foto (c) Veerle Versteirt)
Het vliegend hert is onze grootste inheemse kever. Maar liefst 9cm groot wordt hij. Deze iconische soort doet het echter niet zo goed in Vlaanderen. Momenteel is er weet van slechts vier metapopulaties, waarvan er eentje zich in Voeren bevindt. Die populatie was bij de goedkeuring van het soortenbeschermingsprogramma ( SBP ) niet goed gekend. Samen met medewerkers van het INBO en de VUB trok Natuur en Bos de voorbije weken op pad om het...
(foto (c) Onze Natuur)
Deze zomer werd in Hamme de oude zomerdijk van Groot Schoor ‘gebrest’. De Schelde krijgt daar nu vrij spel en er ontstaat een nieuw getijdengebied. Bij laagwater komt een deel van het gebied boven de waterspiegel, bij vloed overstroomt het. Waar getijdengebieden met zout of brak water wel meer voorkomen (Zwin, Verdronken Land van Saeftinghe,…), wordt het Groot Schoor een zoetwaterschor, op Europese schaal erg zeldzaam. In de laaggelegen delen...
(foto (c) Natuur en Bos)
Natuurreservaat Neerharenheide is heidegebied van 40 ha groot in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het bestaat uit venige heide, vochtige heide en droge heide en is een kwelzone in het plateau van de Hoge Kempen. Oorspronkelijk was het een deel van een groot doorstroommoeras in de vallei van de Asbeek en de Ziepbeek. Door allerlei maatregelen in het verleden is het waterregime sterk veranderd waardoor het gebied deels afgesneden werd van zijn...
(foto (c) Vlaamse Landmaatschappij)
In het najaar buigt de Vlaamse regering zich verder over een definitieve aanpak van het stikstofbeleid in Vlaanderen. Toch wordt in tussentijd niet stil gezeten. Daar waar landbouwbedrijven door hun ligging en uitstoot een te grote impact hebben op ons leefmilieu, worden stappen ondernomen om zogenaamde ‘rode bedrijven’ vrijwillig aan te kopen. Dat is onder meer het geval in Molenstede (Diest), waar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onlangs...
(foto (c) Natuur en Bos)
In Zonhoven en Houthalen-Helchteren ligt het natuurreservaat Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef, bijna 1.500 ha groot. Met een nieuw natuurbeheerplan voor het gebied wil beheerder Natuur en Bos de krijtlijnen voor het gebied voor een lange tijd verankeren en een goede bescherming en beheer garanderen. Het gebied moet ook in de toekomst haar belangrijke rol als spons kunnen blijven spelen in het kader van de Blue Deal van Vlaams minister van...
Op maandag 26 juli 2021 werd Wortel-Kolonie uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Een mooie bekroning! Naast het erfgoed staan uiteraard ook de natuur en het beheer van het landschap centraal in dit verhaal. Daar mogen we terecht fier op zijn. Boswachter Bart Hoeymans vertelt er meer over in dit filmpje .
foto grauwe kiekendief - Wim Bovens
Vier jaar na de start van het soortbeschermingsprogramma ( SBP ) voor de grauwe kiekendief is een team van gebiedscoördinatoren, bedrijfsplanners, akkervogelexperts en landbouwers erin geslaagd 326 hectare geschikt leefgebied te creëren. Het gaat om zogenaamde ‘vogelakkers’ en ‘vogelvoedselgewas wisselteelt’ die landbouwers aanleggen met een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij. Zeldzame soorten zoals velduil en blauwe kiekendief...
foto (c) Jonas Verhulst - KMDA
In het noordoosten van Geel, ingeklemd tussen een lange rij boerderijen en een landelijke woonbuurt, ligt De Zegge: 120 hectare kwetsbare natuur. Je vindt er zeldzaam trilveen en dit jaar broedde er voor het eerst een ooievaarskoppel. De ringslangen zonnen er op de gemaaide paden en er groeien hier veel rode lijst planten die (bijna) nergens anders in de buurt voorkomen. Om de waardevolle natuur te beschermen, kan je het gebied enkel in groep...
foto (c) Sven Dullaert
In een bocht van de Westerschelde ligt Grenspark Groot Saeftinghe. Nergens ter wereld is de combinatie van natuur, landbouw en haven zo nadrukkelijk aanwezig. Vanaf 2016 heeft het Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe een krachtige beweging in gang gezet om de historisch gegroeide belangentegenstellingen tussen die drie pijlers om te buigen tot een krachtige en volhoudbare samenwerking. In maart 2020 werd het Interregproject afgerond, maar...
foto bruine kiekendief (c) Ludo Goossens
Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen beter beschermen. Naast bruine en grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil en grauwe gors, gaat het vanaf dit jaar ook over blauwe kiekendief, steppekiekendief, grutto en wulp. Allemaal bedreigde, zeldzame vogelsoorten die kunnen broeden op landbouwgronden die niet in natuurbeheer zijn. Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een...
foto grauwe kiekendief - Yves Adams, Vildaphoto
Kiekendieven zijn graag geziene broedvogels in Vlaanderen. Om de bruine kiekendief zo goed mogelijk te ondersteunen, riep Grenspark Groot Saeftinghe het kiekendiefproject in het leven. Aan de andere kant van de landsgrens voorzag Kenniscentrum Akkervogels dan weer een aantal kiekendieven van een kleine zender. Dankzij die zenders weten we dat de kiekendieven die in onze contreien hun nest komen bouwen tot ver in Afrika vliegen op zoek naar...