Gezenderde lepelaar op doortrek via ANB-gebieden

28-10-2021
gezenderde lepelaar W-NASC, ‘Thomas’ (c) Dirk Raes

Onderzoekers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Nederland)  vragen natuurliefhebbers om als ‘citizen scientist’ (burgerwetenschapper) mee te helpen bij het in kaart brengen van de trekroutes van jonge lepelaars (Platalea leucorodia).

De lepelaar is een beschermde broedvogel in het kader van Natura 2000. De volledige Nederlandse populatie trekt bij ons door naar de overwinteringsplaatsen in Noord- en West-Afrika. Men weet echter nog heel weinig over hoe jonge, onervaren vogels tijdens hun eerste migratie zonder ouders weten waar ze naar toe moeten vliegen. Hun trekgedrag bepaalt namelijk hun overlevingskansen in een snel veranderende wereld. Daartoe werden dit voorjaar twintig jonge lepelaars uitgerust met een GPS-zender, op de Hoeckelingsdam nabij Amsterdam.

Boswachter Dirk Raes (Natuur en Bos) schreef een boeiend verslag over lepelaars W-NA91 [Matthijs] en W-NASC [Thomas], die allebei werden gesignaleerd in ANB gebieden.

Het volledige verhaal lees je hier.

Lepelaar fotoalbum
28-10-2021
foto 1 : gezenderde lepelaar W-NASC, ‘Thomas’
kaart 1 : vliegroute van Lepelaar W-NASC : kust Zeeland en België.
kaart 2 : rustpunt nabij De Put van Vlissegem
kaart 3 : rustpunt in het gebied Stuivekenskerke