Natuurdoelen SBZ-V IJzervallei vastgesteld

12-05-2022
IJzervallei

De IJzervallei is één van de vogelrijkste gebieden van Vlaanderen en is essentieel voor broedende, overwinterende en doortrekkende vogels met Europese bescherming zoals de bruine kiekendief, kwartelkoning, porseleinhoen en roerdomp.

Op 18 maart 2022 besliste de Vlaamse Regering over de definitieve vaststelling van de specifieke natuurdoelen (S-IHD) en prioriteiten voor de speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn (SBZ-V) de IJzervallei. Deze natuurdoelen moeten ervoor zorgen dat de te beschermen soorten en hun leefgebieden behouden blijven en indien nodig verbeterd worden.    

Bekijk hier het S-IHD-besluit.