Minister Zuhal Demir werkt mee aan comeback vroedmeesterpad

21-12-2021

Onze natuur is in één klap zo’n 1.200 vroedmeesterpadjes rijker. Deze intrigerende amfibie heeft het in Vlaanderen knap lastig. Een grootschalig opgezet kweekprogramma brengt daar verandering in.

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir zette een eerste reeks opgekweekte jonge padjes uit in de steengroeve Blaivie in Overijse. Dat is één van de vijf locaties waar in de nazomer uitzettingen plaatsvinden na herinrichtingswerken om de omgeving aantrekkelijk voor de padjes te maken. De komende jaren volgt een jaarlijkse bevoorrading, en worden nieuwe locaties toegevoegd.

Dit kweekprogramma kadert in het soortenbeschermingsprogramma (SBP) waarmee een aantal partners enkele jaren geleden hun krachten bundelden om met Europese steun de sterk bedreigde vroedmeesterpad nieuw leven in te blazen.

Lees het persbericht