Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek

25-08-2022
Zwarte beek

De vallei van de Zwarte Beek is één van de meest natuurlijke beekvalleien in Vlaanderen. Om de natuur hier nieuwe kansen te geven om zich te herstellen en verder te ontwikkelen werd het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek ingesteld. Door ingrepen uit het verleden heeft de vallei immers veel van zijn soortenrijkdom en biodiversiteit verloren. 

In augustus start een volgende fase van de werken in het natuurinrichtingsproject 'Zwarte Beek' in Koersel. In het projectuitvoeringsplan Vallei staat het herstel van het valleilandschap voorop om het aanwezige veenpakket te beschermen tegen verdere achteruitgang. Daardoor krijgt de natuur alle kansen om zich te ontwikkelen.

Meer informatie over het natuurinrichtingsproject