Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Een toename van 20 hectare zilte vegetatie is nodig. Daarvoor is een geschikt waterpeil en begrazingsbeheer noodzakelijk. Een voldoende groot graslandareaal is nodig voor de overwinterende vogelsoorten zoals bijvoorbeeld de kleine rietgans. Het behoud van het microreliëf en de aanwezigheid van water in en rond de percelen is cruciaal. In het Meetjeslandse Krekengebied is een goed natuurbeheer vereist. Ook een geschikt waterpeilbeheer gekoppeld aan een goede waterkwaliteit zijn erg belangrijk.

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens
Agentschap voor Natuur en Bos