Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Versterking, uitbreiding en verbinding van de huidige boskernen

2107

De realisatie van de extra oppervlakte boshabitats gebeurt grotendeels door omvorming van naaldhoutbestanden naar loofbos. Effectieve bosuitbreiding wordt vooral voorzien in de vallei van de Boven-Mark, waar in kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel een aanzienlijke bosuitbreiding voorzien wordt van alluviaal bos. Het grootste deel van de omvormingen wordt gerealiseerd door ANB in de domeinbossen van Wortel-Kolonie en de Elsakker, waarbij men streeft naar 80% inheems loofhout.

Gezien de uitzonderlijke waarde van de Heesbossen streeft men hier naar een omvorming van naaldhoutbestanden naar loofbos en een aangepast bosbeheer, gericht op verhoging van de structuurrijkdom. Dit moet gebeuren in overleg met de privé-eigenaar.Voor de overige privé-bossen kunnen de doelstellingen gehaald worden via toepassing van de Criteria Duurzaam Bosbeheer.