Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
789
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Heesbossen
Beekdallandschap
+

Actueel 16 ha + toename tot 61 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 27 ha. Ongeveer 3/4 van deze toename zal gerealiseerd worden in de vallei van de Boven-Mark (deelgebied 7).

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • verhogen van het aandeel dood hout en het aandeel sleutelsoorten;
  • herstellen of in stand houden van lokale kwel;
  • natuurlijk overstromingsregime met niet vervuild water;
  • tegengaan eutrofiëring.