Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Heesbossen

BE2100020 - Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop
678.00ha
Grote Markmeander © Bart Hoeymans
Wortel Kolonie (1)
Wortel Kolonie (2)

Deze rivieren vormen de ideale verbinding tussen verschillende uiteenlopende gebieden zoals loof- en valleibossen, graslanden, heide en overgangsveen. Je vindt er ook een van de laatste groeiplaatsen in Vlaanderen van glanshavergrasland met de zeldzame grote pimpernel.

De Vallei van de Mark ligt in de Noorderkempen, tegen de Nederlandse grens aan. Het gebied situeert zich in het noorden van de provincie Antwerpen en bestaat uit vijf deelgebieden verspreid over de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas. Vier van de vijf deelgebieden staan met elkaar in verbinding via de rivier de Mark en de Heerlese en Strijbeekse Loop.

Het gebied wordt gekenmerkt door droge loofbossen, heide met vennen en overgangsveen en valleinatuur. De Strijbeekse Loop en het deel van de Mark voor de samenvloeiing met het Merkske volgen nog altijd hun oorspronkelijke, kronkelende loop. In de vallei vind je verschillende kleine broekbossen, populierenbosjes en graslanden.

Het grootste deel van de gronden is in privé-eigendom, waaronder het kasteelpark van deelgebied De Hees en de Vallei van de Boven-Mark. Het Agentschap voor Natuur en Bos bezit iets meer dan een derde van de gronden. Landbouw neemt nog een belangrijke plaats in: er zijn 91 landbouwbedrijven actief op 162 hectare. Dat aandeel zal na realisatie van twee ruilverkavelingen gevoelig dalen. Ten slotte zijn er ook nog verschillende waterbeheerders actief: de Vlaamse Milieumaatschappij, de provinciale dienst waterlopen, watering Beneden-Mark en Nederlands waterschap Brabantse Delta.

Hoogstraten (2320), Rijkevorsel (2310), Merksplas (2330)
Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos