Inspanningen

Voor bossen is een versterking, uitbreiding en betere verbinding noodzakelijk, met vooral aandacht voor de omvorming van naaldbos naar inheems loofbos en waardevol valleibos. De waterkwaliteit in het gebied moet sterk verbeteren. Een buffering van de waterlopen tegen bemesting en het gebruik van onkruidverdelgers kan daartoe bijdragen. Voor de zeldzame glanshavergraslanden met grote pimpernel wordt gestreefd naar een maximale kwaliteitsverbetering en uitbreiding. Daarvoor zal een stopzetting van de bemesting op de glanshavergraslanden noodzakelijk zijn.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos