Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Verbetering van de waterkwaliteit van de waterlopen

2104

Verbetering van de waterkwaliteit gebeurt door de combinatie van volgende inspanningen:

  • Optimalisatie en uitbreiding van de waterzuiveringinfrastructuur en aanleg van gescheiden rioleringstelsels;
  • Vermindering van de lozingen in oppervlaktewater en het saneren van overstorten;
  • Afbakenen van oeverstroken tussen waterlopen en de aanpalende landbouwgronden; volgens Van der Welle & Decleer 2001 hebben bufferzones met natuur als hoofdfunctie een minimum breedte van 10 m.
  • In zones met pimpernelgraslanden streeft men naar herstel van de lokale hydrologie door o.m. het verhogen van het gehalte aan kwelwater.