6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
787
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
Heesbossen
Beekdallandschap
=/+

Actuele oppervlakte is 1 ha.
Beperkte toename van de oppervlakte door verbetering van de kwaliteit van de aanwezige moerasspirearuigtes (rbbhf).

Verbeteren van de waterkwaliteit. Periodieke overstroming van Moerasspirearuigtes (rrbhf) langs waterlopen. Behoud en verbinding van de oppervlaktes Moerasspirearuigtes (rbbhf).