6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subtype 6510_hus – Glanshavergraslanden met Grote pimpernel

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
786
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), subtype 6510_hus – Glanshavergraslanden met Grote pimpernel
Heesbossen
Beekdallandschap
+

Actueel: 0,5 ha.
Toename van de oppervlakte glanshavergraslanden met grote pimpernel in de vallei van de Mark met 15 ha. Ontwikkeling van ten minste één schraal graslandcomplex van 30 ha.

Soortenrijke onbemeste graslanden met frequent voorkomen van Grote pimpernel. Herstellen of in stand houden van lokale kwel (GVG > of = 70 cm onder maaiveld, GLG > of = 80 cm onder maaiveld). Natuurlijk overstromingsregime met niet vervuild water.