Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Herstel van heide en vennen

2105

In het domeinbos van de Elsakker en in Wortel-Kolonie worden twee grotere heidekernen hersteld door ANB, voornamelijk door omvorming van naaldbos. In Wortel-Kolonie gebeurt dit in kader van de ruilverkaveling Zondereigen. Daarnaast wordt herstel van de natuurlijke waterhuishouding en aangepast vennenbeheer voorzien. De realisatie hiervan gebeurt door ANB, conform het beheerplan voor de Elsakker en volgens de beheervisie voor de ANB-eigendommen in Wortel-Kolonie.

Daarnaast is een aangepast heidebeheer nodig. Dit gebeurt grotendeels door ANB. In het privé-bos van De Hees wordt 1 ha heidebeheer langs dreven voorzien. Deze inspanning kan gerealiseerd worden in combinatie met het bosbeheer.