7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso - mineraalarm circumneutraal overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
788
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_meso - mineraalarm circumneutraal overgangsveen
Heesbossen
Beekdallandschap
=

Doel gedekt door de doelstellingen voor habitats 3260, 6410, 6510, 6430, 91E0 in Landschap: Beekdallandschap.

=

Doel gedekt door de doelstellingen voor habitats 3260, 6410, 6510, 6430, 91E0 in Landschap: Beekdallandschap.