7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
791
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen
Heesbossen
+

Actuele oppervlakte is 0,8 ha. Toename van de oppervlakte van elke kern oligotroof zuur overgangsveen (Ringven, Veen van Duprez en ven op de Elsakker) tot 0,5 ha. Dit betekent een totale toename van het habitat tot 2 ha. Elke kern is gelegen in een moeras met een minimum oppervlakte van 1ha. Instandhouding en verbetering van het netwerk van grensoverschrijdende kwaliteitsvolle overgangsvenen.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • beperkte aanwezigheid van Pijpenstrootje;
  • beperkte aanwezigheid van boomopslag;
  • de grondwatertafel is vrijwel het gehele jaar rond het maaiveld en oligotroof.