Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gevlekte witsnuitlibel

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1457
Gevlekte witsnuitlibel
Heesbossen
Gevlekte witsnuitlibel
↑

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (vennen en verlandingsvegetaties) zoals vermeld bij Poelkikker en 7140_oli. Verbetering van de kwaliteit in de aanwezige cluster van verlandingsvegetaties (hydrologie, vergrassing,), zodat er gevarieerde verlandingsvegetaties ontstaan: 25-50% open waterzone, enkel door uitbreiding van habitatvlekken (niet door verwijderen veenmosbulten of ten koste van de ontwikkeling hiervan!); langzame verlanding.

Satellietpopulatie in Wortel-Kolonie (Dg 6) met uitbreidingsmogelijkheden naar de Elsakker (Dg 4). Streven naar een cluster van gebieden met verlandingsvegetaties die fungeren als leefgebied.