Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Subtypes beginnend met 7

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
7140_meso

Oligo- tot mesotroof, basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen

7140_oli

Voedselarm en zuur, overgangsveen met Slijkzegge en Veenbloembies (in relatie met hoogveenvegetaties en natte heide)