Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Subtypes beginnend met 6

Klik op één van de letters hierboven om de begrippen weer te geven.
6210_hk

Kalkrijk grasland, exclusief duingrasland (kalkgrasland (Gentiano-Koelerietum))

6210_sk

Kalkrijke zomen en struwelen

6230_ha

Soortenrijk Struisgrasland

6230_hmo

Vochtig heischraal grasland

6230_hn

Droog heischraal grasland

6230_hnk

Heischraal grasland met kalkminnende soorten (Betonica-Brachypodietum)

6410_mo

Basenrijke Molinion-graslanden

6410_ve

Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het Veldrustype

6430_bz

Boszomen

6430_hf

Vochtige tot natte ruigten

6430_hw

Verbond van Harig wilgenroosje

6430_mr

Rietlanden met Echte heemst, Moeraslathyrus en/of Moerasmelkdistel

6510_hu

Glanshaver-verbond (Arrhenaterion)

6510_hua

Ass. van Weidekerveltorkruid (verbond van Grote vossenstaart (Alopecurion))

6510_huk

Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum)

6510_hus

Grote pimpernelgraslanden