Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

4030 - Droge Europese heide

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
792
4030 - Droge Europese heide
Droge heide (4030)
Heesbossen
=/+

Toename van de bestaande oppervlakte (16 ha) met 10 ha tot 26 ha via omvorming bestaande habitatfragmenten met als doel deze te verbinden.
In de Elsakker (Dg 4) en Wortel-Kolonie (Dg 6) wordt gestreefd naar minstens één aangesloten kern van 5 à 10 ha. Instandhouding van de oppervlakte in De Hees (Dg 1).

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • beperkte aanwezigheid van Pijpenstrootje;
  • beperkte aanwezigheid van boomopslag;
  • aanwezigheid verschillende ouderdomsstadia.