Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Herstel van natuurlijk beekdallandschap

2102

In de vallei van de bovenloop van de Mark wordt in kader van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel een aaneengesloten beekdallandschap van 120 ha hersteld. Dit vergt maatregelen voor herstel van de natuurlijke waterhuishouding en het instellen van een natuurgericht beheer waarbij men mikt op circa 40 ha halfnatuurlijke graslanden, 40 ha valleibos en 40 ha overige beek- en moerasbiotopen. Deze inspanning is in lijn met de doelstellingen van de relictzone ‘Vallei van de Boven-Mark’.