Recreatie

De Elsakker bestaat uit bossen, heide en graslanden die je kunt ontdekken via het ‘smokkelpad’. In de mooie graslanden van de Grote Markmeander kun je vanaf het fietspad op zoek naar de grote pimpernel. Ook Wortel Kolonie is prachtig en wordt doorsneden door schitterende monumentale dreven.

Zeker de moeite waarde om te bezoeken:

  • Elsakker: Heel mooi gebied met veel variatie. Bossen, heide, graslanden… wisselen elkaar af. Het gebied kent een rijke flora en fauna. Als wandelaar kom je vooral aan je trekken via het smokkelpad. Dat is een grensoverschrijdende wandeling die de Elsakker (Agentschap voor Natuur en Bos) verbindt met enkele Nederlandse topgebieden zoals de Stijbeekse heide en Gouwberg. Deze terreinen zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Je krijgt er meer info over de natuurwaarde van het gebied maar ook over het verleden van de terreinen en dit met een beperkte focus op het smokkelverleden.
  • Wortel: Prachtig (bos)gebied dat doorsneden is met monumentale dreven. De, in hoofdzaak, naaldbossen worden omgevormd door middel van dunningen en groepenkap. Er ligt een ferme focus op heideherstel en bosontwikkeling. Dieren en planten die je pad kunnen kruisen zijn boomkikker, kamsalamander, talloze paddenstoelen, vleermuizen…. Vooral de dreven zijn de moeite. In 2013 is een wandeling die over het domein loopt “gevangen tussen grens en groen“ uitgeroepen tot wandeling van het jaar.
  • Grote markmeander: Dit terrein kun je goed bezichtigen vanaf het fietspad dat er omheen ligt. Je ziet mooie graslanden gaande van natte dottergraslanden tot veldrusschraallanden. Overal komt de grote pimpernel voor. Ook vele andere zeldzame plantensoorten kom je er tegen (moerasviooltje, moerashertshooi, rietorchis...). Als je geluk hebt, zie je leuke sprinkhanensoorten zoals zompsprinkhaan en moerassprinkhaan.
Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos