Planten en dieren

De valleinatuur is een ideaal leefgebied voor de kamsalamander, de boomkikker en de bosbeekjuffer. In de loofbossen kun je nog dieren als de kale bosmier, de vinpootsalamander en de zwarte specht spotten. In dit gebied vind je ook dotterbloemgraslanden en glanshavergraslanden met de zeldzame grote pimpernel. Ondanks de kleine en versnipperde stukjes heide komen er nog heidesabelsprinkhanen, groentjes en boomleeuweriken voor. In de natte overgangsvenen met ronde zonnedauw en kleine veenbes leven de venglazenmaker en de noordse witsnuitlibel.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos