Het Blak

BE2100019 - Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamanderhabitats
698.00ha
Eksterheide (1)
Eksterheide (2)
Eksterheide (3)
Eksterheide (4)
Eksterheide (5)
Eksterheide (6)
Eksterheide (7)
Eksterheide (8)
Eksterheide (9)
Eksterheide (10)
Eksterheide (11)
Pomp-Poelberg (1)
Pomp-Poelberg (2)
Pomp-Poelberg (3)

Typisch in dit gebied zijn de waterplassen die ontstaan zijn na de ontginning van klei. Die hebben nu een belangrijke natuurfunctie als leefgebied voor amfibieën zoals de kamsalamander en de heikikker. Ook zeldzame oeverplanten zoals vlottende bies en oeverkruid kun je er ontdekken.

Het Blak situeert zich in de Noorderkempen in de provincie Antwerpen, aan weerszijden van het kanaal Dessel-Schoten. Met zijn ongeveer 700 hectare is het een van de kleinste habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen. Het bestaat uit zeven deelgebieden in de gemeenten Beerse, Rijkevorsel, Malle en Brecht.

Typisch voor deze streek is de baksteen- en non-ferro-industrie. Een groot deel van de regio is ontginningsgebied voor klei voor de baksteenindustrie. Tegenwoordig is er vooral aan de rand van de Kempense kleiputten industriële activiteit. In de verschillende deelgebieden liggen waterplassen die ontstaan zijn door kleiwinningen in het verleden. Het kanaal Dessel-Schoten snijdt recht door het gebied.

Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert 140 hectare van het gebied, Natuurpunt 23 hectare. Het grootste deel van de Kempense kleiputten is dus privé-eigendom. Een groot deel is bestemd voor kleiontginning met nabestemming natuur. Er is weinig landbouw, industrie, recreatie of woongebied, enkel aan de randen van de deelgebieden komt dat beperkt voor.

Brecht (2960), Rijkevorsel (2310), Malle (2390), Beerse (2340)
Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos