Planten en dieren

De oevers van de plassen in het gebied herbergen vaak zeldzame plantjes. Wie goed zoekt, kan kleine, weinig opvallende groene plantjes zoals naaldwaterbies en oeverkruid vinden. Dankzij de rustige ligging bezoeken ook veel eenden, ganzen, zwanen en steltlopers de plassen. De poelen en vennen zijn belangrijk voor verschillende amfibieën, zoals de poelkikker, de heikikker en de kamsalamander. Op de heide kun je de nachtzwaluw en de boomleeuwerik zien rondvliegen, die er ook broeden.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos