Inspanningen

De leefgebieden van heikikker en kamsalamander moeten prioritair beschermd en versterkt worden. Voor alle amfibieën is het zeer belangrijk dat er contact is tussen de verschillende populaties. Het creëren van verbindingen staat dan ook hoog op het lijstje. Landbouwactiviteiten zorgen voor een vermesting van de plassen, wat dringend een halt moet worden toegeroepen.

Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos