Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Beperking van de invloed vanuit landbouwenclaves aanpalend aan Volharding en de Abtsheide.

2007

Instroom van nutriënten (vermesting) naar de, van nature mineraal- en voedselarme, plassen van de Volharding dient opgeheven te worden. Verder is de landbouwenclave in de Abtsheide volledig omgeven door habitatrichtlijngebied (de landbouwenclave maakt ook deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk). De invloed van dit gebied op de tot doel gestelde natuurwaarden in het habitatrichtlijngebied dient in kaart te worden gebracht. Indien de landbouwenclave de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied – en in het bijzonder de heidedoelstellingen – in het gedrang zou brengen, zijn specifieke acties nodig. Indien impact op landbouwgebruik voorkomt, zou dit via bestaande instrumenten vergoed kunnen worden. Bovendien kan in sommige gevallen ook de landbouw een bijdrage leveren aan de realisatie van de natuurdoelen (dus niet alleen probleemoplossend) en hiervoor een vergoeding ontvangen. Sowieso dient steeds in overleg met belanghebbenden een oplossing gezocht.