2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
644
2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Het Blak
Heidelandschap
=

De huidige oppervlakte in deelgebied 2c Duivelskuil wordt behouden (=1ha). Binnen de grenzen van het SBZ-H wordt geen verdere toename voorzien.

Korte vegetaties, geen boomopslag en met voldoende dynamiek.