3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
645
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea
Het Blak
Poelen, vennen en plassen
+

Doel is behoud van de actuele oppervlakte van het habitattype van 102 ha. Een verdubbeling van de feitelijke oppervlakte aan oeverkruidvegetaties wordt beoogd.

Voor minstens 2 van de grote plassen waar het habitat voorkomt (deelgebied 2a, deelgebied 4, deelgebied 5) geleidelijk hellende oevers (verhouding 1:10). Dit in het bijzonder voor de zuidoostelijk gelegen oever van deze plassen. Kwalitatieve doelstelling is ook een natuurlijke trofie voor de betreffende plassen.