Drijvende waterweegbree

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1260
Drijvende waterweegbree
Het Blak
Poelen, vennen en plassen

Initiëren van dynamische processen en voldoende zonlicht ter hoogte van de groeiplaatsen. Waterkwaliteit overeenkomstig de vereisten van het habitatype.

Doelstelling is één grote aaneengesloten populatie of verschillende structureel samenhangende groeiplaatsen, samen meer dan 50 m2 en met meer dan 1.000 planten per populatie. Deze doelstelling dient behaald in deelgebied 5 Klokkeven-Volharding.