Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Omvorming bestaande naaldbossen naar zuurminnende eikenbossen

2004

Naaldbossen in deelgebieden Blak-Abtsheide (boscomplex Blakheide) en Hoge Bergen-Ekstergoor, moeten door gericht beheer worden omgevormd naar de nagestreefde loofbossen op droge zandgronden. Voor de bossen, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (Hoge Bergen en Abtsheide), wordt er van uitgegaan dat op termijn minimaal 80% van de bosoppervlakte zal evolueren in de gewenste richting door de toepassing van de bestaande beheervisie van het Agentschap. In de private bossen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk kan omvorming gerealiseerd worden via de toepassing van de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Minimaal 20% Europees boshabitat wordt hierdoor gerealiseerd in deze naaldbossen.