Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1261
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis
Het Blak
Poelen, vennen en plassen

Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden. Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur. Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (voor privé-boseigendommen gelegen in VEN) en via de beheervisie (voor het Agentschap voor Natuur en Bos) speelt hier in principe voldoende op in. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen , open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij open waterpartijen.

Minstens het behoud van de totale oppervlakte aan (zomer)verblijfplaatsen (=bossen) en foerageergebieden (= alle waterplassen, poelen en vennen in het gebied).