9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
649
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Het Blak
Boslandschap
+

Actueel 50 ha
Toename
Doelstelling tot 130 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 23 ha. Deze toename zal gerealiseerd worden in de grotere aaneengesloten boscomplexen van de Blakheide (deelgebied 2a) en Hoge Bergen-Ekstergoor (deelgebied 2b).

Voor de bestaande bossen met reeds een zekere affiniteit tot dit habitatype (ca. 50 ha) is het doel op middellange termijn (ca. 50 jaar) te komen tot een goede ontwikkelde, oude inheemse bosbestanden met voldoende structuurrijkdom. Voor de bijkomende 80 ha worden binnen genoemde termijn gemengde bestanden beoogd met oude bomen (toekomstbomen), open plekken, geleidelijke bosranden.