Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Kwaliteitsverbetering oeverzones plassen

2006

Voor het verhogen van natuurwaarden in de plassen is een herprofilering van één of meerdere kleiputten noodzakelijk. Het resultaat moet een toename van het Europees habitat 3130 (de oeverkruidvegetaties) zijn. De grote plassen in het habitatrichtlijngebied lenen zich hiertoe het best. Ze zijn gedeeltelijk in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (Volharding) en gedeeltelijk in private handen (De Leeuwerik, Het Blak). Om de doelstelling te bereiken moet naar samenwerking gezocht worden.