Recreatie

Enkele gebieden van de Kempense kleiputten, zoals Blakheide, Duivelskuil, Eksterheide, Abtsheide en De Pomp-Poelberg, zijn zeker de moeite waard voor een bezoekje.

  • Blakheide: Een fietspad leidt doorheen de Blakheide, en er is een net van wandelpaden. Langs het fietspad geniet je van bloemrijke (heischrale) graslanden, de wandelpaden voeren door en langs een stukje droge heide, natte heide met enkele vennen, naaldhout (dat geleidelijk aan omgevormd wordt tot loofhout) en hier en daar inheems loofhout (eiken-berkenbos).
  • Abtsheide en De Pomp-Poelberg: Een rondgaand wandelpad gaat door de Abtsheide en De Pomp-Poelberg.  Je ziet er een flinke oppervlakte onlangs herstelde natte heide, verder een vergraven landschap met mooi ontwikkelend loofhout (eiken-berkenbos) en enkele poeltjes met fraaie vegetaties en interessante dieren zoals de kamsalamander en de poelkikker. Een fietspad leidt doorheen Poelberg over de aardgasleiding (met heischrale vegetatie).
  • Eksterheide: Hier zijn ruime wandelmogelijkheden. Je hebt de keuze uit drie wandelpaden, met wisselende lengte. Naast een grote oppervlakte (geleidelijk aan tot loofhout om te vormen) naaldhout ook heischrale graslanden, restjes natte en droge heide, enkele oude kleiputten en (onlangs herstelde of beboste) landduinen. Een deel van de bossen bestaat uit eiken-berkenbos of elzenbroek.
  • Duivelskuil: Een wandelpad leidt doorheen het natuurgebied, waar ook vrij in rondgestruind mag worden.  Complex van (naar loofhout evoluerend) naaldhout, eken-berkenbos, gagelstruweel, natte en droge heide, vennen.
Daniël Josten
Agentschap voor Natuur en Bos