Schietvelden

BE2100016 - Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide
4616.24ha

Op de militaire domeinen het Klein en Groot Schietveld vinden we enkele van de best bewaarde stukken natte heide in Vlaanderen, belangrijk voor het voortbestaan van typische heidesoorten als heideblauwtje en adder.

De Schietvelden liggen in het noordwesten van de provincie Antwerpen. Langs de zuidrand van het Klein Schietveld loopt de antitankgracht. Het Klein en Groot Schietveld zijn twee uitzonderlijk grote natuurgebieden die deel uitmaken van de groene gordel ten noorden van de stad Antwerpen. Die groene gordel loopt door tot in Nederland. Het vogelrichtlijngebied ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ ligt gedeeltelijk buiten het habitatrichtlijngebied, in het noorden van de gemeente Wuustwezel.

De beide Schietvelden bestaan uit aanzienlijke oppervlaktes vochtige en droge heide. De vennen die er liggen, zijn belangrijke leefgebieden voor amfibieën en libellen. In mozaïek met vochtige heide vinden we ook veenhabitats. Lokaal komen heischrale graslanden voor, waar de bedreigde aardbeivlinder leeft. In de heide en de overgangszone naar het bos komen zeldzame diersoorten voor zoals adder, gentiaanblauwtje, nachtzwaluw en boomleeuwerik. Op de rand van het deelgebied Marum vind je nog een mooie overgang van kleinschalig weidelandschap naar beekvallei en heidelandschap.

Het Klein en het Groot Schietveld zijn militaire domeinen. De militaire overheid is dan ook de belangrijkste gebruiker van het terrein. In het Groot Schietveld is er een grondwaterwinning van Pidpa en een landbouwconcessie van gemeente Brecht. Het vliegveld van het Klein Schietveld wordt gebruikt door een aeroclub en Natuurpunt doet vleermuisinventarisaties in het fort van Brasschaat. In het gebied rond De Maatjes liggen meerdere visvijvers en de bossen van het kasteeldomein Sterbos. Een groot deel van dit gebied is in landbouwgebruik, Pidpa baat er ook weer een grondwaterwinning uit.

Kalmthout (2920), Kapellen (2950), Brasschaat (2930), Brecht (2960), Wuustwezel (2990)
Friedl Plasschaert
Agentschap voor Natuur en Bos