Wingevallei

BE2400012 - Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen
2244.00ha
Chartreuzenbos © Tom Linster
Chartreuse holle weg © Tom Linster
kamsalamander © Willockx
keizersmantel © Jeroen Bot
kleine ijsvogelvlinder © Hugo Vanderwegen

Hier klopt het hart van het Hageland, waarvan de naam verwijst naar de talrijke bosjes, hagen en houtkanten. In het oog springt het kasteel van Horst, de heimat van de Rode Ridder. Het kasteel ligt te midden van de Hagelandse heuvels, met hun droge toppen, vochtige dalen en steile flanken.

Dit gebied ligt ten oosten van Leuven en ten zuiden van de E314. De riviertjes Winge en Motte vormen de levensader van het gebied, met als grootste bos het Walenbos. De Wingevallei waaiert naar het zuiden uit in een opeenvolging van kleinere natuurparels zoals Koebos in Pellenberg en de vallei van de Molenbeek. Het Meldertbos in Hoegaarden is het meest zuidelijke deelgebied.

Het sterk uitgesproken reliëf van het gebied, typisch voor het Hageland, zorgt voor een grote variatie aan bossen, heide, grasland, planten en dieren. Typisch voor de ruime omgeving van de Winge en de Motte zijn de Diestiaanheuvels en brede valleien. Het meest zuidelijke deel ligt in de leemplateaus. De Diestiaanheuvels zijn de zandbanken die overbleven toen de Diestiaanzee zich 7 miljoen jaar geleden terugtrok. Zodra de zandbank in contact kwam met de lucht oxideerde het ijzer en klitte het zand samen tot een harde, roestbruine ijzerzandsteen.

Privéboseigenaars beheren meer dan de helft van de oppervlakte van de Wingevallei. Daardoor zijn ze een belangrijke partner om de natuurdoelen te behalen. Het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt beheren samen ongeveer een derde van het gebied. Verschillende overheden bouwen de streek gestaag uit tot een belangrijke recreatiepool waarin natuur het centrale belevingselement vormt. Het aanbod richt zich vooral op wandelaars, fietsers en ruiters.

Rotselaar (3110), Holsbeek (3220), Tielt-Winge (3390), Bekkevoort (3460), Leuven (3000), Lubeek (3210), Bierbeek (3360), Boutersem (3370), Hoegaarden (3320)
Nico Verwimp
Agentschap voor Natuur en Bos