Planten en dieren

Dit gebied is rijk aan zeldzame en wellicht minder bekende soorten die eigen zijn aan deze afwisseling in leefgebieden. Onbekend is onbemind, vandaar een korte bloemlezing. Planten als dophei en vleugeltjesbloem tonen aan dat de heide heel bijzonder is. De zeldzame boskrekel, keizersmantel en kleine ijsvogelvlinder profiteren van bossen met open plekken en brede bosranden. De Spaanse vlag, een vlindersoort, komt voor op hellingen met vochtige ruigten en bosranden. Van de vleermuizen is de meest bijzondere in dit gebied de ingekorven vleermuis.

Nico Verwimp
Agentschap voor Natuur en Bos