De Maten

BE2200028 - De Maten
536.00ha

De Maten is een van de grote vijvergebieden in het gebied De Wijers, het land van 1.001 vijvers. Dit grootste aaneengesloten vijvergebied van België is een waar vogelparadijs. In De Maten kun je genieten van twee werelden: de natuur van de droge heide en graslanden op landduinen, en de natte natuur in vijvers en venige laagten in landschap.

Het habitatrichtlijngebied De Maten (21) ligt in het centrum van Limburg tussen Genk en Diepenbeek. De totale oppervlakte bedraagt 536 ha. Het grootste gedeelte van het gebied bestaat uit vijvers, heide met landduinen en bos. De vijvers worden gevoed door de Stiemerbeek en de Heiwijerbeek. Het zijn de levensaders van dit gebied.

De Maten ligt in de vlakte aan de voet van het Kempisch plateau. De afwisseling tussen droge duinen, heide en vijvers zorgt voor een grote en boeiende rijkdom aan planten en dieren. Als de vijvers droog staan, ontwikkelt zich een typische vegetatie met drijvende waterweegbree, naaldwaterbies, glaskrozen, eivormige waterbies… Dit gebied is belangrijk voor vogels zoals roerdomp, woudaap, grote zilverreiger, bruine kiekendief en krakeend. Je vindt er ook de boomkikker en de knoflookpad, twee amfibieën met een bijzondere levenswijze.

De Maten is een van de vijvergebieden in De Wijers. Momenteel wordt een groot deel van dit gebied beheerd door Natuurpunt en is het erkend als natuurreservaat (216 ha). De 35 vijvers werden vroeger voor viskweek gebruikt. Het beheer daarvan is nu afgestemd op het behoud van de typische natuurwaarden. Een deel van het gebied is nog in privé-eigendom.

Genk (3600), Diepenbeek (3590)
Elvira Jacques
Agentschap voor Natuur en Bos